Selskapet ECAM Norway har valgt Sandefjord som lokalisering for Norges første vaksinefabrikk.

Fra en ombygd postterminal på 9000 kvadratmeter skal Norsk Vaksinefabrikk kunne levere vaksiner både til innenlands bruk og for eksport i løpet av 2022.

– Covid-pandemien har vist behovet for en større norsk vaksineberedskap, der produksjon av vaksiner er en viktig del. Vår fabrikk vil i løpet av en uke kunne fylle og pakke nok vaksiner til å dekke behovet i det norske markedet. Deretter vil vi kunne eksportere vaksiner til andre land, sier administrerende direktør Åge Nærdal.

Flere fordeler

Han er en veteran i norsk legemiddelindustri og blant annet tidligere direktør for legemiddelselskapet GSK i Norge. Det siste halvåret har han jobbet med planene om vaksinefabrikk. 

Nærdal peker på at vaksineproduksjon i Norge vil gi mange fordeler samtidig.

– Det viktigste er at det bidrar til norsk beredskap og vil kunne gi rask tilgang til viktige vaksiner når det trengs. I tillegg vil fabrikken skape både arbeidsplasser og norske eksportinntekter, sier Nærdal.

Egne vaksiner

Om ca to år vil Norsk Vaksinefabrikk ha en effektiv fyllelinje for hetteglass. Dette gir muligheten til å fylle og pakke vaksiner utviklet av andre selskaper, for eksempel en av Covid-vaksinene som allerede er utviklet.

Planen er å både utvikle og produsere mRNA-vaksiner i industriell skala. Dette er vaksiner som instruerer kroppen til å selv lage små deler av viruset slik at brukeren utvikler antistoffer.

– Målet er å lage mRNA-vaksiner som kan oppbevares i romtemperatur og dermed gjøre det enklere å distribuere og bruke i utviklingsland, sier Nærdal.

Myndighetskontakt

ECAM Norway er i dialog med norske helsemyndigheter om et beredskaps-samarbeid i forbindelse med etableringen av Norsk Vaksinefabrikk.

– Departementet er kjent med våre planer, og vi oppfatter at de er svært positive til å få produksjonskapasitet for vaksiner i Norge. Vi avventer fortsatt tilbakemelding om hvordan norske myndigheter eventuelt vil bidra, sier Nærdal.

Det globale vaksinemarkedet var i 2019 – før koronapandemien –  på mer enn 450 milliarder kroner, og i år er verdien av markedet doblet som følge av pandemien.

Kontakt: Administrerende direktør Åge Nærdal, mobil 907 59 238, e-post: aage.naerdal@ecambiomed.com

ECAM Norway og Norsk Vaksinefabrikk

  • 9000 kvadratmeter produksjonslokaler og tilhørendekontorlokaler i tidligere postterminal i Borgeskogen i Sandefjord.
  • Produksjonslinje for fylling og pakking av eksisterende vaksiner klar 4.kvartal 2022.
  • Vil kunne dekke både norsk og utenlands etterspørsel.
  • Skal utvikle og produsere egne mRNA-vaksiner 
  • Nøkkelfolkene bak fabrikken har 20-40 års erfaring fra legemiddelindustrien

Share This News, Choose Your Platform!

© ECAM Management Ltd. ECAM, the ECAM logo and Norsk Vaksinefabrikk and other marks are trademarks of ECAM Management Ltd. or its subsidiaries. Other names and brands may be claimed as the property of others.