Om Norvax Fast-Test

Norvax Fast-Test er en ny generasjon av raske tester.

Forskere rapporterer * at de fleste samfunnsoverføringer av SARS-CoV-2-virus skjer fra såkalte ‘superspedere’’ med høyere virusbelastning,som utgjør omtrent 2% av infiserte personer,og disse kan faktisk være asymptomatiske 50% av tiden.

Rutinemessig og regelmessig testing av COVID-19 med Norvax Fast-Test kan gjøre det mulig å oppdage potensielle superspredere, slik at disse kan isolere seg og hindre videre overføring.

Norvax Fast Test for Covid-19 inneholder fire artikler

Test Kit
Steril vattpinne
Bufferflaske
Bruksanvisning

Funksjoner og fordeler med Norvax Fast-Test

Lav pris

£ 3,99 per test

(med rabatt på forhåndsbestillinger)

Raskt resultat

10-15 minutter

Praktisk selvtest

Nesepinne i nesen

(anterior nares)

Point-of Care-ytelse

Konkurransedyktig, høy kvalitet

SARS-CoV-2 infeksjonsdiagnostikk

Ingen brukerferdigheter kreves
Resultatene kan registreres gratis

Personlige resultater kan registreres gratis i “CHEC” mobilapp: Covid Health Examined Certificate (CHEC). Private data for personlig bruk (GDPR-kompatibel)

Validering av produktet

Før levering vil testen valideresi samsvar med Gov UKs publiserte veiledning

Oppfunnet og utviklet i Storbritannia

Utviklingskontrakt med DHSC

(lisensiert til Norvax)

Eksempler på